Mediation4us

Ik ben Ton Boeijen en eigenaar van Mediation4us. Ik ben werkzaam als mediator in de regio Rotterdam. U mag me als mediator benaderen om u te ondersteunen in arbeidsconflicten, echtscheidingen en overige geschillen. Als MfN-registermediator ben ik gekwalificeerd en erkend door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Tevens ben ik aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging van professionals in mediation. Mediation is een vorm van bemiddeling, waarbij een neutrale mediator zorg draagt voor een communicatie waarbij het vinden van oplossingen die nodig zijn om bijvoorbeeld een (echt)scheiding goed af te wikkelen centraal staan. Met name als er kinderen zijn, dan wel dat er een samenwerkingsverband blijft bestaan is een goede communicatie van groot belang. Mediation heeft tevens als groot voordeel dat de kosten voor het proces van scheiding beperkt worden en de termijn en doorlooptijd ook aanzienlijk verminderd kan worden. Mediation is bij uitstek de manier om conflicten op te lossen.

Als geregistreerd MfN mediator ben ik werkzaam in de regio Rotterdam.  Ik garandeer u de beste bemiddeling tegen de laagst mogelijke kosten.

Partijen die mediation overwegen bepalen zelf of zij bereid zijn mee te doen aan de mediation en kunnen zelf aangeven als ze de mediation willen beëindigen. Pas als mensen bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan, kan de mediation worden gestart. Vertrouwelijkheid maakt dat mensen minder moeite hebben aan de ander te vertellen hoe zij het conflict beleven en wat ze graag als oplossing zouden willen. Als mediator ben ik onpartijdig en heb ik geen enkel belang bij de uitkomst van uw oplossing. Ik ben als officier werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht. Voor het Ministerie van Defensie ben ik tevens werkzaam als mediator voor conflicten van uiteenlopende aard.


Waarom mediation?

Onze maatschappij wordt steeds juridischer waardoor de neiging ontstaat bij problemen naar de rechter te stappen. Hierbij mag niet vergeten worden dat 95% van de conflicten zijn oorsprong vindt in de relatie en de communicatie. Een rechter hakt wel knopen door, maar het conflict zelf wordt er niet mee opgelost. Daarbij is zelden vooraf te bepalen ten gunste van wie uitspraak wordt gedaan. Tot slot zijn de financiële consequenties als gevolg van rechtszaken en de inzet van advocaten vaak bijzonder ingrijpend voor partijen. Mediation is in tegenstelling tot een aangespannen rechtszaak vele malen goedkoper. In de regel kan een conflict met drie tot vijf bijeenkomsten worden opgelost. Doorgaans worden de kosten voor mediation gedeeld door partijen, maar het staat u vrij hierover andere afspraken te maken. Ik garandeer u de beste bemiddeling tegen de laagst mogelijke kosten. Mediation4us is ervoor om partijen te ondersteunen zodat zij tot een oplossing met draagvlak kunnen komen. Neemt u gerust contact op voor vrijblijvende informatie.