Business mediation

Bij een zakelijk geschil tussen zakelijke partners, vennoten, leden van een maatschap of directieleden ontstaan vaak belangentegenstellingen die kunnen uitmonden in een conflict.
Om voor de toekomst een goede samenwerking te kunnen waarborgen, of om in goed overleg eventueel uit elkaar te kunnen gaan, kan het verstandig zijn om op tijd een deskundige onpartijdige mediator in te schakelen.

Mediation bij zakelijke conflicten kan erger voorkomen en maakt veelal een snelle, betaalbare en duurzame oplossing mogelijk. Business mediation biedt perspectief.

Conflicten in zakelijke samenwerkingsverbanden worden al snel vertaald naar juridische standpunten. Dat maakt het zoeken naar een goede oplossing niet eenvoudiger. Het is in de mediation dan belangrijk om de achterliggende belangen weer helder in beeld te krijgen; waar gaat het conflict nu werkelijk over en wie heeft welk aandeel daarin.
Creëer duidelijkheid over de inhoud van het zakelijk conflict

Vragen die een rol kunnen spelen bij een business mediation zijn onder meer:

Hoe kunnen we onze zakelijke en persoonlijk belangen inzichtelijk maken, waardoor er over en weer meer begrip kan ontstaan?

Is het nog mogelijk om een andere invulling te geven aan de samenwerking, gebaseerd op de inzichtelijk gemaakte belangen van iedere partij?

Als het conflict inmiddels zo hoog is opgelopen dat een gesprek nauwelijks meer mogelijk is, kunnen er oplossingen bedacht worden hoe met elkaar verder gegaan kan worden?

Hoe kunnen we de zakelijke en persoonlijke belangen van iedere partij respectvol naar elkaar afwikkelen?

Wilt u weten of business mediation iets voor u is? Neem vrijblijvend contact op met Mediation4us om de mogelijkheden te bespreken.