Mediation4us

Mediation is erg in opkomst. Dat is niet verwonderlijk gezien het behaalde succes van mediation. In 80% van de zaken lukt het om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

 

Bij mediation gaat u zelf aan de slag, samen met de andere betrokkene(n), om een oplossing te vinden voor een probleem dat blijkbaar lastig is op te lossen. Ik begeleid u in dit proces zodat u zelf gaat zoeken naar een optimale en duurzame oplossing. De nadruk ligt niet op tegengestelde belangen en argumenten, maar onderzoeken we gezamenlijk de wederzijdse belangen.

 

Tijdens de mediation help ik u duidelijk maken waar het conflict nu echt over gaat. De verstoorde communicatie wordt hersteld. Daarnaast komen tijdens een mediation de belangen boven tafel die ten grondslag liggen aan de standpunten van betrokkenen, de oorzaken van het conflict. Het doel van de mediation is uiteindelijk om te zoeken naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is.

Hierdoor ontstaat voor alle betrokkenen een win-win-situatie. Niet strijden maar oplossen.  

 

Kortom, mediation is een werkwijze waarop conflicten kunnen worden opgelost. Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij ik optreed als onafhankelijke en neutrale gespreksleider. Ik probeer door vraagstelling boven tafel te krijgen wat het werkelijke probleem tussen partijen is en wat hun belangen zijn. Het gaat er niet alleen om wát u wilt maar vooral waarom u iets wilt. Door op deze manier te bemiddelen komen partijen gezamenlijk tot een oplossing. Ik hak geen knopen door. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk. Vaak zijn er drie tot vijf gesprekken nodig om tot een oplossing te komen. Soms kan het sneller, soms is er wat meer tijd nodig.

Als MfN Register Mediator ben ik gebonden aan het MfN Reglement en de MfN gedragsregels. Het Reglement geeft regels over het mediationproces. De gedragsregels bevatten regels over de manier waarop ik mijn werk moet doen. Ook geldt er een klachtenregeling.