Strafrecht

 

Bij mediation binnen het strafrecht melden officieren van justitie en rechters bepaalde zaken aan voor mediation,
waardoor slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ruim driekwart van de zaken waarbij dit gebeurt, wordt succesvol afgerond.

Als mensen ervoor open staan, kan mediation volgens de Raad voor de rechtspraak een waardevolle aanvulling zijn op een rechtszaak omdat bij mediation gekeken kan worden naar onderliggende conflicten. Ook kunnen afspraken gemaakt kunnen worden over de toekomst. Het geeft slachtoffers meer invloed en helpt hen vaak bij de verwerking van leed. De officier en de rechter kunnen vervolgens met de uitkomst rekening houden. De rechter kan bijvoorbeeld afspraken vastleggen in het vonnis.

Maar ook conflicten als gevolg van vandalisme, vechtpartijen en uit de hand gelopen verkeersruzies lenen zich voor mediation waarbij de officier van justitie betrokken is geraakt. Mediation4us kan dader en slachtoffer samenbrengen.