Erfenis

Als een direct familielid overlijdt moet er veel geregeld worden. Allereerst de begrafenis of crematie en daarna de zakelijke dingen. Misschien is er een testament, er moeten juridische verklaringen worden getekend, rekeningen worden opgeheven en belastingzaken worden geregeld. En vaak moet er ook een huis leeg geruimd en verkocht worden.

Zelfs als de overledene  zijn of haar wensen over de uitvaart heeft vastgelegd of een testament heeft gemaakt en het juridisch correct is geregeld kunnen de erfgenamen met vragen blijven zitten. “Waarom heeft vader mij een kleiner erfdeel toebedeeld?” of “Waarom werd ik buitengesloten bij het verdelen van de spullen uit mijn ouderlijk huis?”.
Emoties, die toch al versterkt zijn door het overlijden, komen samen met geldzaken. En de erfgenamen hebben daarbij allemaal hun eigen emoties en gaan daar allemaal op hun eigen manier mee om. Vaak zie je dat rondom het overlijden iedereen zich nog ‘groot kan houden’,  maar dat daarna een familie uit elkaar valt. De verdeling van de erfenis geeft dan conflicten en loopt vast. Wat dan te doen?

 

Mediation of rechter

Herkenbaar: “Als mijn broer weer contact wil dan moet hij de eerste stap zetten.” Juist hier kan mediation een oplossing zijn om de impasse te doorbreken. Je kunt natuurlijk ook naar de rechter stappen om gelijk te krijgen in een erfenis. Maar het grote voordeel van mediation is dat het veel sneller gaat dan een gerechtelijke procedure. Niemand zit te wachten op een lange gerechtelijke procedure. Zeker niet als het om een verdeling van een erfenis gaat van een dierbare.

Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk. Ieder familielid moet vrijwillig instemmen met mediation. Een mediator begeleidt de familie om samen een eigen oplossing te vinden. De mediator is onpartijdig, leidt de gesprekken en zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich gehoord voelen. Via een gestructureerd proces komt de familie zelf tot een oplossing.

Mediation4us heeft de kennis om te beoordelen of die oplossing juridisch en fiscaal haalbaar is. Is er door de mediation een oplossing bereikt? Dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in heldere taal, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de opvolging daarvan.

Familieleden voelen zich in dit proces gehoord en zijn na afloop opgelucht. Hun onderlinge verhouding is – vaak duurzaam – verbeterd. Mediation kan dus een goede oplossing zijn voor wanneer je er als familie samen niet uitkomt. 

Voorkom juridische procedures en neem contact met mij op om uw erfeniskwestie te helpen oplossen.