Gezondheidszorg

Werkt u in de zorg en heeft u te maken met (ernstige) communicatieproblemen of een dreigend conflict? En wilt u dit niet laten escaleren? Dan bent u bij Mediation4us op de juiste website beland.

U en uw organisatie bieden hoogwaardige kwaliteit van zorg. Kwaliteit, veiligheid en effectieve patiënten- of cliëntenzorg staan centraal. Professionals in de zorg voelen zich sterk verantwoordelijk voor hun cliënten of patiënten en doen wat zij moeten doen. En vaak meer.

Het is niet altijd eenvoudig om in het huidige zorglandschap optimale zorg te leveren. De psycho-sociale arbeidsbelasting, waaronder stress en werkdruk nemen toe. We hebben te maken met vergrijzing, maar ook met bezuinigingen, reorganisaties, nieuwe wetgeving, nieuwe ontwikkelingen en technologieën, andere organisatie- samenwerkingsvormen, waarbij partijen, naast een gezamenlijk belang vaak ook uiteenlopende belangen hebben.

Daarbij komt dat de samenleving en de rol van zorgconsument en zorgleverancier verandert. Zorgconsumenten willen meer meedenken, -praten en -beslissen over hun situatie en behandeling en daarmee veranderen de rollen die professionals en patiënten tegenover elkaar vervullen. Professionals in de gezondheidszorg hebben daarnaast veel te maken met gevoelens van cliënten en hebben in het werk vaak minder aandacht voor eigen emoties. In een conflictsituatie spelen emoties vaak wel een rol.
Mediation4us is werkzaam in de provincie Zuid-Holland.

Wanneer is mediation geschikt?

  • als u zelf regie wilt houden op het proces;
  • als u de relatie goed wilt houden of op een nette en respectvolle manier wilt beëindigen;
  • als u een passende toekomstgerichte oplossing zoekt voor een meervoudig, niet perse of alleen juridisch probleem;
  • als u open staat voor overleg en onderhandeling;
  • als u wilt voorkomen dat een beginnend conflict escaleert tot een juridisch gevecht.