Online mediation

In plaats van gewone mediation kun je ook kiezen voor online mediation. Alle communicatie verloopt dan via videocommunicatie waarbij iedere partij vanuit zijn veilige thuisomgeving aan de mediation deelneemt.

Online mediation is een uitkomst als één van de partijen in het buitenland verblijft of als rechtstreekse confrontatie met de andere partij te zwaar is. Ook werkt online mediation efficiënter doordat je niet hoeft te reizen, er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht en het verloop voor het maken van afspraken zijn sneller gemaakt en kunnen daardoor vrij snel plaatsvinden. Het is wel belangrijk dat jullie je allebei inzetten om de mediation zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat voorafgaande aan de mediation de mediationovereenkomst digitaal ondertekend wordt. Gemaakte afspraken na een geslaagde online mediation worden digitaal vastgelegd. Ook deze afspraken worden door beide partijen digitaal ondertekend. Opnames van de mediation worden niet gemaakt danwel opgeslagen. Deze voorwaarden worden uiteraard in de mediationovereenkomst opgenomen.

Voor meer informatie neem gerust contact op. Mediation4us doet de rest.